Läkarutbildnings behörighet i Danmark

Ett par frågor angående behörighet för att studera i danmark:

"För att vara behörig att söka till medicinstudier i Danmark krävs att du har följande gymnasiekurser:
Matematik E Engelska C Fysik B Svenska B (eller den danska kursen Dansk A) Kemi B (eller den danska kursen Bioteknologi A)"

 

Ger "naturkunskap B" behörighet för bilogi,kemi,fysik? Om så är fallet, vilken grad av behörighet blir det, A eller B?

 

Det står även att om man ska söka i kvot 1 så räknas inte kurser man läst upp efter slutbetyg, gäller det även kurser man har lagt till?

Johannes Lindh 2012-04-15 02:25

Kommentarer:


Chris Wigh 2012-04-15

Hej

Nk B kan inte ersätta de naturvetenskapliga kurserna. I Danmark kan man inte höja sitt meritvärde.Alltså räknas inte upplästa betyg med. Men du kan komplettera med kurser som krävs för behörigheten men du söker ändå i kvot 1. Danmark har inte samma regler som i Sverige.

Hälsningar Chris

 

Antoine Deleau 2012-10-27
Hej Nk B kan inte ersätta de naturvetenskapliga kurserna. I Danmark kan man inte höja sitt meritvärde.Alltså räknas inte upplästa betyg med. Men du kan komplettera med kurser som krävs för behörigheten men du söker ändå i kvot 1. Danmark har inte samma regler som i Sverige. Hälsningar Chris  
Hej Chris!
Har behörighet förutom att jag inte har läst Matematik E, vad för slags kurser var det som man kunde komplettera med?

 

Helen 2012-12-06

Hej! 

Jag undrar om meritvärdet räknas med? Alltså de 2,5 man kan lägga till som extra?  

Nora 2013-04-11

Hej! 

Undrar om ni vet om de in Danmark räknar med meritvärdet på 2,5 eller om det är betyget utan de extra poängen som räknas. Sedan undrar jag även, det står att genomsnittet av fysik a, matte e och kemi b skall vara 6,0, vet ni hur man räknar om till dansk betygskala om jag exempelvis har godkänt (g), (det gick enbart att få g eller ig) i fysik a?

Tacksam för svar!

Skriv kommentar:

Taggar: studera utomlands, läkare