socionom i tyskland

Jag funderar pa att borja plugga till socionom i tyskland. Om jag gor det, kommer min utbildning aven galla i Sverige? 

Louise 2013-04-05 10:52

Kommentarer:


Chris Wigh 2013-04-06

Hej

Svårt att säga. Socionom är ingen skyddad titel så det blir upp till arbetsgivaren att bedöma när du söker jobb. På socionomutbildningen i Sverige läser man bl a juridik i socialt arbete coh det kan vara andra kurser som också är svåra att få om du läser i Tyskland. Ta kontakt med en studievägledare för Socionomprogrammet i Sverige.
Hälsnngar Chris

Maryan 2013-04-08

Jag jobbar som hemspråk lärare i en skola i Stockholm. Jag har gymnasie utbildning  från hemlandet. jag läste svenska i komvux. jag undrar hur jag kan bli behörig lärare eller koma in univesitet/högskola.

Skriv kommentar:

Taggar: studera utomlands