Progressiv Lärarutbildning

Vil du vära med på en annanlunda lärarutbildning? Läs på www.dns-tvind.dk och på www.one-world-volunteer.net hur. Vi søkar kandidater til Det Nødvendige Seminariums Septemberhold. 3-årig Bachelor i Pedagogska vetenskap inkl. studieresa gennem Vestafrika i egne bussar, arbetsperiode i byer i Europa och 8-måneders skolepraktik och studier. Den Nødvendige Lärarhögskola i Tvind er en internatskola med ungf. 100 ungdommar og lärare tilknyttet. Välkommen!

Puk Billeskov 2013-04-22 12:45

Skriv kommentar:

Taggar: internationella relationer, barn- och ungdomspedagogik, pedagogik, lärare, aktivitetsledare