Uppsats i USA

Hej! Mitt namn är Emma och jag är 27 år. Jag studerar vid Linköpings universitet och läser nu pedagogik 3. Jag kommer att skriva min C-uppsats mellan vecka 45-01. Jag är intresserad av åka till USA för att få utlandserfarenhet. Mitt intresseområde och problemområde rör kulturella skillnader på rekrytering eller kulturella skillnader beträffande ledarskap. För att få in den kulturella aspekten så vill jag åka till i USA och genomföra en studie. Har du några tips på hur jag går tillväga för att komma i kontakt med någon svensk som arbetar inom dessa områden? Tack på förhand! Med vänlig hälsning Emma
Emma 2013-09-03 21:29

Skriv kommentar:

Taggar: usa