Psykologprogrammet i Köpenhamn

Hej! 

Jag är intresserad av att söka till psykologprogrammet i Köpenhamn och har förstått det som att de till skillnad från de svenska universiteten kräver vad som förr kallades Matte C och Engelska C. Eftersom jag inte pluggat dessa kurser funderade jag nu på att läsa dem via Komvux. MEN, nu snubblade jag på följande text på Köpenhamns Universitets hemisda;

Karaktergennemsnittet fra dit originale slutbetyg 
Når du søger om optagelse i Danmark, er det ikke muligt at forbedre det gymnasiale karaktergennemsnit ved at forbedre eller tage supplerende kurser efter endt 3-årigt gymnasium. Det betyder, at beregningen vi beregner dit karaktergennemsnit ud fra et dit originale slutbetyg.

De forbedrede eller supplerende kurser du har tilføjet til dit samlede betygsdokument regnes ikke med. Slutbetyget skal være påført programbetegnelse, og være på svensk eller engelsk.

Dit samlede betygsdokument kan du bruge til at opfylde de specifikke adgangskrav. Hvis du både har et slutbetyg og et samlet betygsdokument, skal du uploade begge dele sammen med din ansøgning til din ansøgning på Optagelse.dk

***

Så med andra ord kan alltså inte räkna med kompletterande kurser när man söker utbildningar i Danmark?

Med vänlig hälsning
Johanna  

Johanna 2015-01-11 17:21

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-01-14

Hej
Du kan alltid komplettera för behörighet men inte för att höja meritvärdet
Hälsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: studera utomland