möjlighet till byte av studieland

Hej!
jag läser för närvarande läkarprogrammet i Riga och undrar vad det finns för möjligheter att byta över till antingen svensk eller dansk utbilning?
Hanna 2007-08-23 00:37

Kommentarer:


Bernt Ortner, SYV 2007-08-23
Möjligheterna är nog mycket små, men det är i första hand mottagande universitet, som avgör om du får skriva över din utbildning till mottagande land.

En förutsättning är att det finns lediga platser.

Det finns nog emellertid kollegor, som kanske kan ge ett mera uttömande svar.
Chris Wigh 2007-08-23
He
jOm det blir en ledig plats så finns det en möjlighet att byta. Om man ska byta till Lund så måsta man göra det till termin 3,6 eller 9. Man måste också ha fullföljt vissa kurser. Ansökan görs på speciell blankett och ska göras 15 oktober eller 15 april beronde på termin. Läs mer
http://www.med.lu.se/lakarutbildning/om_laekarutbildningen/blanketter
Hälsningar Chris, www.syoguiden .com
Chris 2007-09-04
Hej ien
Vill tillägga att det nästan ä romöjligt at byta. På Lunds universitet så proriteras byten inom Norden sedan kan ev andra länder komma ifråga. Lund får ca 40-50 ansökningar om byta varje år och jag kan tänka mig att de andra skolorna får detsamma.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: