Lärare utomlands

Hej
Jag undrar om hur det är med läraryrket.
Kan en som har tagit examen här i Sverige, arbeta som lärare utomlands?( Då har jag främst tänkt på Turkiet)
Leyla 2007-08-24 00:38

Kommentarer:


Lärare utomlands 2007-08-27
Inom de övriga nordiska länderna finns ju ett avtal om gemensam arbetsmarknad för lärare inom grund- och gymnasieskolan. Förutsättning är, att man har en för respektive skolform godkänd officiellt godkänd lärarutbildning samt kunskaper i skolans undervisningsspråk.

Du kan dessutom, som svensk lärare vid svenska skolor utomlands eller vid annan undervisning av svenska barn och ungdomar som vistas utomlands.

Du kan tjänstgöra inom SIDA

I och med EU medlemsskapet har möjligheterna för svenska lärare att få undervisa utomlands, förutsatt att de har misnt 3 års högskoleutbildning.

Möjligheterna skulle underlättas, om Sverige fick
en reglerad lärarutbildning genom t. ex en lärarlegitimation.

Skam att säga, så minns jag inte, om Turkiet blev medlemsstat i EU eller inte. Det skulle i så fall underlätta för dig, men du måste kunna undervisningsspråket (Turkiska ).

Man kan även vara t. ex. utbildad Montissorilärare och då har man ju möjlighet att undervkisa internationellt på dessa skolor.

Bästa sättet att ta reda på dina möjligheter, att få verka som lärare i Turkiet är, att du tar kon takt med Turkiets ambassad.

En sak är, om du har rättighet att undervisa utomlands t. exs. Turkiet, en annan sak är möjligheterna att få dessa jobb. Det kan som sagt vara knepigt på grund av, att Sverige inte har någon typ, lärarlegitimation.

Skriv kommentar: