London School of Journalism

Får man studiemedel av CSN om man tar en distanskurs på London School of Journalism? (www.lsj.org)
Sanaz Ahmadi 2007-08-25 00:38

Kommentarer:


Bernt Ortner, SYV 2007-08-27
Här är det enklast om du ringer till CSN och frågar eller kanske VHS. De brukar ha en förteckning över de utbildningar som är studiemedelsberättigade samt
villkoren.

Skriv kommentar: