Vad innebär det att få en stand-by plats i Dansmark?

Hej Hej!

jag skulle vilja plugga till läkare i Danmark. Där står det om standby- platser och att man ska genomtänkt bestämma om man ska välja ett standby plats eller inte. Så vad är en standby plats och vad är konsekvenserna av att man väljer en sån?

Weronika Rut 2016-02-17 19:53

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-02-18

Hej
Det innebär att du hamnar på en särkild reservlista där du ev kan få en senare start. Du kommer också strykas från dina lägre prioriterade alternativ. Läs mer på länken

https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/videregaaendeuddannelse/optagelse-paa-videregaaende-uddannelser#Standby-plads
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: