Civilingenjör teknisk fysik/industriell ekonomi/ nanoteknik i USA

Jag undrar om någon vet vad det kostar vid de olika universiteten, längden på utbildnigen, hur svårt det är att komma in, kvalitén, internationellt gångbar?
Erik 2007-09-08 00:41

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-09-10
Hej
Eftersom det finns så många lärosäten i USA finns inga generella svar. Terminsavgifter varierar från allt mellan $ 5000 till $ 35 000. Det som avgör om det är svårt att komma in eller ej är hur många sökande lärosätet har. I USA har de ett antal s k ackrediteringsinstitut som utvärderar och godkänner utbidlnngar så de hålle ren bra kvalite. Så kolla om utbildningen är ackrediterad. Gå in på länken för mer information
http://www.educationusa.state.gov/about.htm
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Chris Wigh 2007-09-10
Hej
För ingenjörsutbildningar gäller att undergraduate utbildningen vanligtvis tar fyra år och leder till Bachelor of Science B.Sc. Denna utbildning motsvaras i Sverige av den ingenjörsutbildning som leder till högskole-ingenjör om det finns tillräckligt antal poäng matematik i slutbetyget.
Inkluderat i den 4-åriga amerikanska utbildningen finns ett års studier i humaniora. Motsvarande kurser i dessa ämnen har en svensk student normalt läst på gymnasiet varför den svenska 3-åriga högskoleingenjörs utbildningen kan jämställas med den 4-åriga amerikanska. (Om detta råder det dock delade meningar. Vissa företrädare för USA ser vår civilingenjörsutbildning som en Bachelor-utbildning!)
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Thomas 2007-09-11
quantitative finance?

Skriv kommentar: