Hjälp?

Hej!

Jag har en fråga om det finns mer inriktade stipendier att söka för studenter/ blivande studenter med tex dyslexi?
Christian 2008-02-02 01:08

Kommentarer:


Sussi 2008-02-03
Jag har stött på något sånt. Om du söker på t ex global grant så kan du nog finna stipendiestiftelse med det ändamålet.

Skriv kommentar: