Psykoterapeutprogrammet, inriktning KBT

Hej, Jag har magisterexamen i psykologi och har arbetat aktivt med sociala

uppdrag, bl.a mot psykiatrin södra i över 7 år. Min fråga är om jag är behörig att söka

Psykoterapeutprogrammet, inriktning KBT stockholms universitet och om den är csn berättigad.
Lars Södergran 2019-05-10 18:52

Kommentarer:


Petra Öster Studie- och yrkesvägledare 2019-05-13

Hej,

Kraven för psykoterapeut programmet är ganska omfattande. För att få tillträde till psykoterapeutprogrammet måste man bland annat ha genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning.

Man måste också ha intyg från arbetsgivare om att man under psykoterapiutbildningen, ska inom sin anställning ha möjlighet att jobba med relevanta psykoterapeutiska arbetsuppgifter och en försäkring om att man under utbildningstiden ska kunna erhålla individuell psykoterapihandledning inom ramen för praktiken i en omfattning av 20 timmar som leds av handledarutbildad legitimerad psykoterapeut.

Antagningskraven varierar och man måste därför alltid kontrollera vad som gäller hos respektive utbildningsanordnare men akademisk examen som psykolog, läkare eller socionom eller annan examen med minst 120 högskolepoäng är det generella kravet. 

Legitimerade psykologer och läkare med specialistutbildning i psykiatri brukar prioriteras så därför kan det blir svårt att komma in med en examen i psykologi. Det kan även bli svårt att få den anställning som krävs för behörigheten om man inte jobbar som psykolog, läkare eller liknande.

Hör av dig till den högskola du vill söka till för hjälp att reda ut om du kan vara behörig. Eller testa helt enkelt att söka. Utbildningen är CSN berättigad.

Lycka till!

 

Skriv kommentar: