Finansiera läkarutb. Polen...

Jag har läst om vad man får från CSN genom lån, bidrag samt merkostnadslån för studier (läkarprogrammet) i Polen. Vad jag räknat på så går man -30000 vilket man får bekosta själv. Stämmer mina uträkningar? Någon som vet?

Sedan undrar jag även om läkarutbildningen i Danmark. De uppgifter jag fått från syoguid samt de danska universiteten så är det endast MaC, FyA, KeB som gäller... Är det verkligen MaE???
Linda 2008-03-18 01:18

Kommentarer:


Sussi 2008-03-18
Jag har hört och läst att man får lägga några tusenlappar själv för läkarstudier i Polen. Det är troligen inte kostnadsfritt som i Sverige och all sådan kostnad kan inte täckas med hjälp av csn. Men om den siffra du fått fram i din beräkning kan jag inte säkert svara på om det är rätt.

Som jag vet så är det nya regler i Danmark där Ma E är ett krav. All information kanske inte har blivit uppdaterade med det.
Louise 2008-03-19
Angående studier i Polen så är det inte direkt ""några"" tusenlappar det handlar om, avgiften varierar lite mellan 8.000 och 10.000, d.v.s. 75.000-95.000 kronor per år. Till det kommer förstås boende och mat och allt annat samt kurslitteratur.
Från CSN kan du få lite olika lån, först och främst får du ju bidrag på 643 kr/vecka som vanligt och för studier i Polen får du 1450kr/vecka i vanligt studielån. För ett läsår med ~40 veckor skulle detta ge 83.720 kr. på ett år eller 8.370 per vecka. Så reda här har du i princip pengar för att betala skolavgiften.

Men givetvis behöver man ju något att leva av, vilket kanske uppgår till dessa 8.370 per månad. Då kan du alltså få merkostnadslån från CSN. Du får merkostnadslån för alla de veckor du har studielån d.v.s ca. 40 veckor, och du kan få max. 1350 per vecka, vilket ger 54000 per år. Du kan också få merkostnadslån för en hemresa per kalenderhalvår, d.v.s. 8400 per år för Polen.

Summan av kardemumman: Räknar du med att betala skolavgiften med merkostnadslånet så kommer du att gå back med minst 30.000. Kan du däremot leva med en budget på 7.370 kr per månad (d.v.s. spara 1000 kr. av det vanliga studielånet) så har du ju sparat in 40.000 och går alltså 10.000 plus som du kan fördela på månaderna.

I runda slänga beräknas en läkarutbildning kosta en miljon kronor, inklusive skolavgifter, kurslitteratur, mat, hyra etc.
HELP INSTITUT 2018-05-19

Få snabba lån online utan problem.
Undvik utländska lån och ta emot dina lån online.
Besök: www.help-institut.com
Kontakt: [email protected]
eller
Kontakt: [email protected]

Skriv kommentar: