CSN för gymnasienivå i England

Kan man ansöka om studiemedel vid studier på gymnasienivå utomlands? Har redan gått gymnasiet i Sverige men behöver komplettera med naturvetenskapliga ämnen.
C 2008-04-29 01:25

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-04-29
Hej
Så här står det på CSN:s hemsida
En utbildning utanför Norden på gymnasienivå är godkänd om CSN har beslutat att utbildningen har godtagbar standard. I sin prövning utgår CSN i första hand från om utbildningen är erkänd av utbildningsmyndigheten i studielandet eller inte. Kravet är också att utbildningen inte ska finnas i Sverige eller att du inte med lika stor fördel kan gå utbildningen i Sverige. Du får nog ta kontakt med CSN om det som står sist i texten
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: