CSN - studieresultat

Hej,

Vad menas med att lämna studieresultat till csn? Är det något man själv bifogar eller kollar de själva upp det?
Anonym 2007-02-20 00:10

Kommentarer:


Anonym 2007-02-21
Söker man studiemedel (bidrag eller bidrag + lån) för första gången, är studieresultat inget man behöver tänka på. Det är när man söker studiemedel för andra gången (o tredje, fjärde etc.)som de (CSN) vill se hur många poäng man har tagit, för det är det som beslut om man får fortsatt studiemedel bygger på. Det är studieresultat. Vanligast är att skolan skickar det till CSN, men inte alla. Är man osäker om skolan skickar in studieresultaten så är det bäst att kontakta sin skola och fråga.
Anonym 2007-02-21
Tack. Har en följdfråga:

Jag läste en nät/distanskurs våren 2006 som gick mycket bra fram tills dess att vi skulle tenta. Jag skulle då skriva de här två tentorna i min hemstad men på grund av regler fick jag inte skriva båda två samma dag. Jag klarade den tenta jag skrev, och vi bestämde att jag skulle skriva den andra under hösten. Tyvärr fanns det då inte möjlighet att skriva tentan på mitt universitet den dagen, vilket nu betyder att jag sitter med en hel kurs som jag i praktiken har klarat av, förutom den här sista tentan som jag fortfarade väntar på att få göra. Är det här något som csn kan ta hänsyn till när de bedömmer tidigare studieresultat?
Anonym 2007-02-21
Hej
Om du hade studiemedel för de studierna så kan det har betydelse för kommande lån. Gå in och läs mer om studieresultat. Om du inte hade studiemedel för distansstudierna så bryr sig CSN inte om ej avklarade poäng.
http://www.csn.se/Avdelningar/Studerande/HogskolaOchUniversitet/Studiemedel/Studieresultat/Studieresultat.asp?MenyIdnr=501
Anonym 2007-02-21
Okej. Tänkte att man kunde lista det under ""personliga skäl"". Jag har ju ändå läst hela kursen, klarat uppgifterna under kursens gång och en av tentorna, och jag ska skriva den andra tentan i höst.

Det känns ganska frusterande, eftersom jag har läst och klarat av 99 procent av kursen.

Skriv kommentar: