Avskrivning av lån för tekniskt basår

Hej! Om man tar 40 000 kr i lån för tekniskt basår och sedan läser 5 år på högskolenivå får man halva lånet avskrivet, dvs. 20 000. Men om man haft turen att ha en förälder som betalat av 5000 kr så att den kvarstående skulden minskat till 35 000 kr, räknas då halva den URSPRUNGLIGA skulden eller bara hälften av 35 000 för avskrivning?
Caroline 2009-11-12 02:41

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-11-16
Hej
Jag tror att det på den ursprungliga summan men jag är inte säker. Jag bifogar inforamtion från CSN om avskrivning.
http://service.csn.se/CSNOrder/GemensammaFiler/Blanketter/6517C.pdf
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: