inackorderingsbidrag

Hej! Mitt namn är Hanna Nilsson. Jag kommer från Kristianstad. Jag skriver inte till er på grund av min personliga gymnasieansökan (jag går redan på gymnasiet) men jag har en fråga som jag trots allt behöver svar på. Den angår inte något av Kristianstads gymnasium utan den angår gymnasiet i allmänhet.Jag går nu på ett gymnasium långt ifrån min hemkommun och får inackorderingsbidrag. Om jag skulle välja att flytta till ett frigymnasium, närmare min hemkommun  kommer jag att få inackorderingsbidraget indraget på grund av att Den utbildningen jag går kan jag lika gärna gå i min hemkommun Nu undrar jag, varför kan jag inte få något inackorderingsbidrag då? Finns det något annat sätt att få bidrag på? Kan jag gå runt regeln på något sätt så att jag får pengar ändå?Det finns ändå en speciell anledning till att jag går där jag går, min idrott. Denna anledning räcker tydligen inte för att få inackorderingsbidrag...Väldigt tacksam för svar!Med Vänlig HälsningHanna Nilsson
Hanna Nilsson 2010-01-27 02:51

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-01-28
Hej
Det är upp till varje kommun att bestämma om de vill betala ut inackoderingsbidrag ifall det inte är en gymansieskola som är riksintag eller som kommunen har avtal med. I annat fall kan det krävas särskilda skäl ifall kommunen inte vill betala.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: