Studiebidrag och studielån, hur många terminer?

Hej!
""Jag är socionom sedan 8 år och har haft en del vikariat inom mitt yrkesområde. Känne dock inte att jag trivts på någon av dessa jobb. Jag har nu vikarierat på förskola några dagar och det känns som om att jag """"hittat hem"""". Nu till min fråga: hur många terminer är det möjligt att få studiebidrag och ta studielån? Jag har regdan förbrukat 9 terminer. Skulle så gärna vilja utbilda mig till förskollärare men vet inte om det kan fungera rent ekonomiskt.""
Sandra 2010-04-02 03:01

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-04-05
Hej
CSN räknar i veckor men max antal veckor är ca 12 terminer.Eftersom utbildning till förskollärare är längre så är det inte möjligt att finansiera studierna med studielån hela utbildningstiden. Man kan söka dispens hos CSN och få fler terminer men det är svårt att få beviljat. Annars får du försöka jobba de återstående terminerna. Jag tror att utbildningen ger utrymme för det.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: