Studiestöd

Hej, jag har gått om ett år i grundskolan och hinner därför hinna 20 innan jag går ut gymnasiet. Kan jag ansöka om särskillt ekonomiskt stöd?

Fifiloo 2011-03-31 21:05

Kommentarer:


Chris Wigh 2011-04-09

Hej

From hösten det år du fyller 20 och om du fortfarande går gymnasiet kan du söka studiemedel från CSN. Det består av en bidragsdel och en lånedel där man kan välja bort lånedelen och bara ta bidraget.

Hälsningar Chris Wigh

Skriv kommentar:

Taggar: scenografi