SFI

Det står att SFI är CSN berättigad. Stämmer verkligen det?

Lessie 2013-08-18 16:57

Kommentarer:


Chris Wigh 2013-08-21

Hej

SFI-studier berättigar inte till studiemedel.

Skriv kommentar:

Taggar: svenska som andra språk