Vad jag vill bli

Jag tar studenten nästa år och undrar vilka möjligheter jag har att plugga vidare i yrkesutbildning. Jag vill helst bli något inom ekonomi. Jag snittar D i mina betyg. Några tips?

Michael 2015-11-19 22:59

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-11-25

Hej
Det finns ekonomutbildningar både inom högskolan och Yrkeshögskolan.Det krävs oftast högre betyg för att komma in på högskolan då Yrkeshögskolan använder andra urvalskriterier. Vill du söka till de större univeristeten så räcker inte D i snitt men dun säkert ha möjlighet att komma in på någon mindre högskola.
YH-utbildningar hittar du på www.yrkeshogskolan.se. Dessa utbildningar är mer praktiska och du läser en del av utbildningen på en arbetsplats
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: