Utbildad folkhälsopedagog

Hej! Jag har nyligen tagit examen som folkhälsopedagog och är nu inne på att jag skulle vilja jobba som idrottslärare. Eftersom min utbildning är både pedagogisk och handlade om idrott och hälsa, välmående samt flertalet andra kurser som känns relevant för att jobba som idrottslärare så känns det som att jag inte borde behöva läsa 3 år för att få legitimation. Hur gör jag? Vem kan jag kontakta?

Elin 2019-08-06 13:12

Kommentarer:


Petra Öster Studie- och yrkesvägledare 2019-08-06

Hej,

Det finns tre olika vägar till ämneslärarexamen i idrott och hälsa:

1) I första hand utbildas ämneslärare i idrott och hälsa inom Ämneslärarprogrammet. Idrott och hälsa kan erbjudas som ingång i Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan. 

2) Inom KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) kan man också utbilda sig till ämneslärare inom idrott och hälsa. För att antas till KPU ska man ha minst 90 högskolepoäng i ämnet för inriktning 7-9 hp och 120 hp för inriktning gymnasieskolan. För att ha goda chanser att antas till KPU bör man ha behörighet i fler än ett undervisningsämne. 

3) Dessutom kan man läsa Grundlärarprogrammet, åk 4-6 och välja idrott och hälsa som profil. 

Har du läst kurser som ingår i utbildningen tidigare så kan du ansöka om att tillgodoräkna dem. Kontakta instutitionen där du vill studera så kan du få mer information. 

Lycka till!

Skriv kommentar: