Att använda statistik

Detta är ett konstaterande.

Den angivna lönen för taxichaufförer är falsk. Den arbetade tiden för en lön enligt AllaStudier.se är många fler timmar än en normal heltid. Den genomsnittlige taxichauffören jobbar minst 190 timmar per månad för att kunna nå ipp till 22 600 kr. (lön enligt er statistik)  De allra flesta jobbar mycket mer än så, speciellt i storstäderna.

Er statistik är med andra ord lögnaktig om ni inte samtidigt redovisar antal arbetade timmar.

/Ragnar Malmquist

Taxichaufför Örebro

Ragnar Malmquist 2015-09-08 13:21

Skriv kommentar: