Finns det utbildningar för att bli coach?

....Vad jag har förstått finns det nästan bara privata utbildningar som man får bekosta själv, men hur ska man hitta rätt i djungeln, eller finns det liknande utbildningar på folkhögskola/ky-utbildningar...? Jag syftar på coach inom hälsa och personlig rådgivning....??????!!!!!?????
Alexandra 2008-03-05 01:15

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2008-03-05
Sök runt bland ky-utbildningar http://www.ky.se/ och folkhögskoleutbildningar http://www.folkhogskola.nu/ så hittar du kanske något. Den här till exempel http://www.vux.uddevalla.se/kyhalsa/kyhalsa.4.5ff22f2c11096eabd16800033613.html
Bernt Ortner, SYV 2008-03-06
Det är riktigt, som du själv säger, det finns en hel del privata utbildningar och det går nog att hitta en hel del om man bara letar.

Ky-utbildning finns den som Ingemar säger:
Hälsa,hälsovägledningm och friskvård, Uddevalla
samt Hälsovägledning Sundsvall.

När det gäller folkhögskolor så hittar vi hälsocoach
el. dyl. vid folkhögskolorna:

Hola, Hjälmared, Katrineberg, Nordvästra Skåne samt Vindeln.

Det finnsn nog också en hel del andra lämpliga utbildningar, även om de inte kallar sig coachutbildningar. Friskvårdsutbildningar och
friskvårdskurser över huvud syftar ofta till
någon form av hälsocoaching.

Tornedalens fhsk har en utbildning: Livscoach

Om Du är intresserad av vägledning, varför då inte fundera över en utbildning till studie- och yrkesvägledare ?? Här får du ju en god utbildning i personlig vägledning. En duktig vägledare skall kunna gå in på för honom/henne helt okända områden och ändå kunna föra ett bra oprofessionellt samtal med klienten.

Det finns även olika utbildningar inom samtalsmetodik etc. , som kan vara användbara.

Skriv kommentar: