Nationalekonomi

Hej
Tänkbara arbetsplatser är statliga myndigheter t ex Finansdep, Riksförsäkriongsverket, Statistiska centralbyrån. Man kan arbeta med sjukvården- ekonomi, och inom privata näringslivet. Efter du har läst grundkurser så kan du bygga på med kurser inom nationalekonomi beroende på vad du är intresserad av och inom vilket område du vill arbeta inom. Inom nationelekonomi finns t e x Hälsoekonom, Offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, portföljvalsterori, Kinas ekonomi etc.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Chris Wigh 2008-05-05 01:26

Skriv kommentar: