studera

Hej! Jag heter Hazrat 48år man bor i västervik och klrade SFI och svenska.Nu jag bestämde studera som tolk, och jag kan prata och skriva uzbekiska, tajekiska, dari, pashtu och persiska.tack.
Hazrat 2008-05-09 01:26

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-05-09
Hej
Tolkutbildningar finns på både folkhögskolor och universitetet. Folkhögsklorna utbildar till s k kontaktolkar och där krävs inte att du har läst språket på högskolan.
Jag bifogar en länk så kan du läser mer och se vilka skolor som har tolkutbildning
http://www.tolk.su.se/index20.php
Hälsningar Chris,www syoguiden.com

Skriv kommentar: