spanska på kvällar

hej jag vill väldigt gärna läsa spanska på kvällar utöver min gymnasieutbildning. jag läser tyska på gymnasiet men är absolut inte motiverad eftersom jag inte känner att jag kommer ha ett vidare stort användningsområde av tyskan i framtiden. därför vill jag väldigt gärna läsa in spanska som jag känner mig mer motiverad till men tyvärr har jag ingen möjlighet att läsa in det på min skola. jag undrar därför vilka möjligheter det finns att läsa in spanskan på kvällar och även få ett giltigt gymnasie betyg att använda till ansökan till högskolan. jag är 17 och fyller 18 i mars nästa år och såg nu även att ansökningstiden till komvux (om det nu är ett möjligt alternativ?) gått ut, finns det andra möjligheter till i höst?
//madde
Madde wahlund 2009-07-22 02:26

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-07-22
Hej
Enda möjligheten för dig att läsa språk vid sidan om är på studieförbunden men då får du inget gymansiebetyg men du får kunskaperna. Komvux har en åldersgräns på 20 år så där kan du inte läsa samtidigt som du går på gymnasiet.
Hälsningar CHris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: