ang läkarutb

hej är det mögligt att läsa till läkare utifrån att man läst sjuksköterkse utbildningen...dvs blir det lättare att komma in på den linjen?.. eller krävs det att man har 20.0 22.0, fastän man läst maE. keB,FyB,Bib från gymnasiet.
mvh
Camilla 2009-10-11 02:37

Kommentarer:


Sss 2009-10-12
I Sverige kan man inte enklare komma in på läkarprogrammet om man läst sjuksköterskeutbildningen innan. Det krävs ändå höga poäng på betyg och hp för att ha en chans att komma in. Möjligen kan du söka om tillgodoräkning från den utbildningen på läkare men det är först när man kommit in på programmet som man kan söka om att få det prövat. Att du läst de kurser man behöver till läkarprogrammet på gymnasiet visar bara att du har behörighet till läkarprogrammet, inget om din chans att komma in. Det är hp och betygssnitt som gör det...

På KI har de alternativt urval med prov och intervju. Kanske man kan få nytta av att ha läst till sjuksköterska där, men annars så är det inte chansen att komma in på läkare som det gynnar... snarare kanske de grundläggande anatomikunskaperna och så vidare...

I danmark kan tidigare vårdutbildning spela roll i kvote 2...

Skriv kommentar: