Varför så stelt studiesystem?

Det ställs allt högre krav idag på att man ska läsa vidare på högskolenivå, men många personer klarar inte det pga hur högskolestudierna är upplagda:

Få lärarledda lektioner, mycket eget ansvar, samt lärande genom grupparbeten och projektarbeten.

För egen del kan jag säga att den typen av lärande inte alls funkar för mig, men det finns bara en modell och alla ska tydligen in i den modellen, eller stupa på vägen. Möjligheten till anpassning är obefintlig.

Varför ställs det så höga krav trots att vi som individer är så olika? Det funkar ju inte i längden. För mig finns det nu inga vettiga studiealternativ.
Henrik 2009-11-29 02:43

Kommentarer:


Sussi 2009-11-30
Ställ den frågan till politikerna som bestämmer vad för medel högskolor och universitet ska få och hur de ska få det. De regler och ramar som finns att verka inom gör inte att man kan anpassa allt till den enskilda individen. Lite hjälp kan ges till studenter men inte hur mycket som helst och hur som helst...
Anna Svensson 2009-12-02
Utbildning anses vara skattefinanserat här i sverige. Sedan kan man undra vad får man student för pengarna och samtidig får man höra att utbildning är en investering för både individen och samhället.
Sussi 2009-12-03
Själva undervisningen är skattefinansierad (men inte alla privata utbildningar). Man behöver inte betala terminsavgifter för att få gå någon utbildning, men andra saker så som studiematerial och annat kring studierna får man betala själv. Hjälp finns att få för det men är inte så mycket så man kan bekosta allt möjligt med det som man får den vägen...

Skriv kommentar: