Gäller de nya antagningsreglerna för alla?

http://www.hsv.se/download/18.211928b51239dbb43167ffe1668/tilltradesregler_e_gymn.pdf

Här står det att de gäller bara för de som gått ut mellan 03och 09. Stämmer det?
Nima 2010-01-01 02:47

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-01-04
Hej
Det är olika regler beronde på när man har gått ut gymnasiet bl a när det gäller grundläggande behörighet och möjligheten att tillgodoräkna sig meritpoäng. Du hittar all inforamtion på Högskoleverkets hemsida
Hälsingar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: