kandidatkurs/grundkurs?

Vad innebär kandidatkurs? Är det typ en Ckurs eller?...
Iv 2010-03-28 04:01

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-03-30
Hej
En kandidatkurs är en kurs där man uppnått kandidatnivå. Det kan vara en C-kurs.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: