Teamsekreterare/läkarsekreterare

Är det någon skillnad på team/läkarsekreterare. Utbildning ? Lönemässigt ?Arbetsuppgifter?
Eller är det likvärdigt bara olika titlar?

Lisbeth Andersson 2012-10-25 16:44

Kommentarer:


Chris Wigh 2012-10-28

Hej
Om du menar att man arbetar i team så är det mer ett arbetssätt som kanske skiljer sig lite åt än om man arbetar enskilt. Det som kan skilja år är i så fall arebesuppgifter men det ser olika ut beroende på vilken arbetsplats du är på.
Hälsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: medicinsk sekreterare