SFI svenska för invandrare

Jag har hört att det saknas SFI-lärare. Jag har inte utbildning eller erfarenhet som lärare men längre arbetslivserfarenhet inom ekonomi och administation och en akademisk utbildning i botten för detta. Jag har varit chef så jag tycker att jag kan ta människor på ett bra sätt. Finns någon kortare utbildning för att bli SFI-lärare för de med min bakgrund. Eller är efterfrågan så stor att jag kan få jobb ändå med en kortare introduktion. Någon längre utbildning är inte aktuell.

Mvh Camilla 

Camilla Berg 2015-10-08 16:45

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-10-09

Hej
Du måste ha en lärarexamen som grund med minst 30 hp svenska som andraspråk. Då kan du undervisa på SFI.
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: