Besiktning av hus

Jag vill utbilda mig till besiktningsman så jag kan besikta hus. Jag har tittat runt lite på utbildningar men hittar ingen som leder till det. Behöver hjälp. Mvh Kajsa

Kajsa 2015-10-14 08:27

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-10-15

Hej
De flesta som utför besiktning av hus ha rnågon slags ingenjörsutbildning inom bygg. Man därefter gå kortare kurser. Man bör ha en gedigen utbildningen så man kan ansluta sig till något förbund el liknande.
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: