Får man läsa upp 9:ans betyg? Andra möjligheter?

Hej!

Jag har en son som har varit kroniskt sjuk hela sitt liv. Detta har påverkat hans studier kraftigt. Han har mycket lätt för sig och det har varit hans stora lycka. Problemet är att eftersom han ofta har blivit sjuk har han haft anpassad skolgång och vägrar nu anpassningar, i 9:an. Han mår mycket bättre sedan ett år tillbaka, men har naturligtvis ingen vana av rutiner, planering och studieteknik. Detta kommer nu att synas nu i hans betyg. Han går ut 9:an till sommaren. Vi har tt skola för 9:an. Det har varit en stor omställning för honom som har krävt mycket energi. Och, mod att våga spänna sin båge och se om den håller utan anpassningar (även lokalmässiga) och att fixa allt på egen hand. Nu oroar jag mig för hur det skall gå för min son. Hur skall han rimligen hinna få allt på plats så att han hinner fåbra betyg till i juni. Hade han gått kvar på den skolan han tidigare gick på hade han behövt en massa anpassningar för att klara miljön (idag behöver han inga) men hade varit garanterad att få plats via en speciell kvot där skolan hade gått in och försäkrat att han har förkunskaper att klara att läsa på gymnasiet även om det inte syns i betyget pga av hög frånvaro.

Nu är min fråga

1. Finns det möjlighet för honom att läsa upp betygen från 9:an? Om så, vart vänder vi oss? Vad ehöver han uppfylla och vi göra för att han skall få göra detta?

2. Kan han få gå om 9:an? Om så, hur skall vi gå tillväga/ vad skall han uppfylla för att han skall få göra detta? Det finns internat folkhögskolor har jag hört. Är det rätt att det finns sådana där man kan göra detta?

3. Vad finns det för andra möjligheter för att komma in på gymnasiet trots hans historia och motlut (och samtidigt kämpande och mod)?

 

Marie 2015-12-14 10:49

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-12-17

Hej
1.Om han inte är behörig till gymnasiet och inte har fullständigt beyg från åk 9 så ska ni vända er till Introdkutionsprogrammet i kommunen
2. Om han får gå om eller ej är rektorns beslut. Det finns särskilda folkhögskolor för elever med särskilda behov. Är man under 18 år så ska hemkommunen bevilja den. Ta i så flal kontakt med gymnasieantagningen
3. Det finns program man söka även om man inte ha full behörighet t ex Yrkesintroduktion
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: