Äldre intyg från folkhögskolor

Jag har under tiden 1992-2000 gått på tre olika folkhögskolor.

Vill nu sammanställa mina omdömen för att se vad jag fattas för vidare studier.

Finns det någon "lista" som man kan omvandla med?

Vill ju inte börja om på noll.

Anna Arnesson

Anna Arnesson 2016-01-25 19:10

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-01-28

Hej
Man kan nog inte sammanställa dem på ett dokument men du kan ju höra på en folkhögskola vad du behöver läsa till om du t ex vill ha en fullständig gymnasieutbildning. Då kan du säkert gå in på en högre nivå. Om du vill läsa Allmän linje så ka man börja i åk2 el 3 direkt
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: