Fråga angående studier till fritidspedagog, fritidslärare

Jag är utbildad dramapedagog på Västerbergs folkhögskola (Dramapedagogik A och B - 60p, Pedagogik A - 30p och Teater A, 30p).

Jag jobbar på en grundskolas fritidshem och vår rektor vill att jag ska kolla upp studier för att bli fritidspedagog/fritidslärare för att kunna vara säkrad en framtid här.

Måste jag i så fall läsa hela utbildningarna (eller går det "ha något till övers" eller komplettera då jag redan har högskolepoäng i  pedagogik)? Tar gärna emot tips på utbildningar som man kan läsa på distans.

Vill helst plugga på distans så att jag kan jobba under tiden. 

Joel Jonsson 2016-02-10 06:13

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-02-12

Hej
Du måste först bli antagen till prgrammet för att kunna ansökan om att få tillgodräkna dig kurser som du läsa tidigare.
Du hittar utbildningar på www.antagning.se där du kan söka på distans
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: