Infomaterial

Hej. Behöver tips på en bra bild/tydlig karta  över hur det svenska skolsystemet är uppbyggt (för elever på SFI)
Christel Berver 2016-05-23 13:03

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-05-24

Hej

Det hittar du på Skolverkets hemsida
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: