sjukgymnast lönesättning

jag undrar hur lönerna för sjukgymnaster ser ut idag, och skillnaden om man har en mag. examen? Finns det någon statistik över löneskillnaden mellan ålder, kön, etc?
Anonym 2007-01-19 00:04

Kommentarer:


Anonym 2007-01-19
Jag tog min sjukgymnastexamen 1999 och har ca 22500 kr. Tror inte att det gör nån större skillnad om du har mag ex, däremot är det ju ett krav om du skall söka forskartjänst.
På www.lsr.se (sjukgymnastfacket) finns lönestatistik.

Skriv kommentar: