Framtida jobb

Hej !
Jag heter Amanda och jag undrar vad det finns för framtida jobb som är aktuella för elever som går på Samhällsprogramet - ekonomi. Är det svårt att få ett jobb om några år om man har gått den linjen på gymnasiet? Eller är det kanske inte så aktuellt med sådana jobb då? Jag vill gärna få reda på detta, så var vänlig svara.
Tack på förhand
/ Amanda
Amanda Lillieroth 2007-12-04 00:56

Kommentarer:


Bernt Ortner, SYV 2007-12-04
Det är en bred gymnasieutbildning, så Du kan vidareutbilda dig till väldigt mycket. Spetsen på Samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning ligger ju annars på entreprenörskap och en hel del ungdomar som gått programmet återfinnes ju sedan inom affärsvärlden, eller inom annan serviceverksamhet som hotell, turism etc.

VAnligt att läsa vidare efteråt är ju t. ex. Jurist, ekonom eller något inom data, dvs. till vidareutbildningar där man kan ha nytta av ekonomi.

Annars finns ju annars hela skalan ( förutom de utbildningar som kräver mera ma samt Fy, ke och ev. Bi ). Det kan t. ex. vara lärare, journalist, , h ögre turismutbildningar m.m. En fördel är, att Du har åtminstone ytterligare ett språk förutom engelskan.

Listan är lång. Det är bättre att du börjar fråga Dig, dvs. att Du tillsammans med din SYO diskuterar vad Du VILL GÖRA I FRAMTIDEN än att du utgår från
utbildningen.

Skriv kommentar: