dyslexi - svensklärare

Har en fråga. Min kompis kan inte stava alls, hon har svår dyslexi men vill ändå bli svensklärare. Funkar det, och vem kan isåfall rätta hennes elevers texter? Har även en annan kompis som har svår dyskalkyli, han vill bli sjuksköterska...kan det funka ändå?
Anna 2007-12-04 00:57

Kommentarer:


Sussi 2007-12-04
Det finns hjälp att få på högskola och universitet för personer med dyslexi. Det finns datorprogram som man kan använda för att granska texter och så vidare. Det kanske skulle ge något att kontakta de som har denna hälp och fråga hur den hjälpen ser ut? Vet inte om det finns hjälp för alla typer av dyslexi (lättare, svårare form) så det kan nog vara bra att kolla upp det... jag tror man kan kontakta syo vid lärosätet för att kunna diskutera och få stöd.

""Jag vet inte vad det finns för hjälp att få för de med dyskalkyli som vill plugga vidare. På sjuksköterskeutbildning finns det ett moment med beräkning, """"läkemedelsberäkning"""". Jag har hört att man där måste ha alla rätt för att bli godkänd. Om det kan funka att läsa sånt när man har dyskalkyli vet jag inte...""
Ingmar A 2007-12-05
Jag tycker båda bör överväga ett annat yrkesval. Ett gott utgångsläge inför framtiden är att bygga på sina starka sidor.

Skriv kommentar: