status för finsk utbildning i sverige

Jag undrar vilken status och kvalitet en examen från finland har i sverige, för jag funderar på att studera vid åbo akademi. Hur väl kan man då konkurrera i det svenska arbetslivet efter examen?
Ulrika P 2007-12-04 00:57

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-12-05
Hej
En sådan fråga är omöjligt att svara på. Det är endast presumtiva arbetsgivare som kan svara på hur de ser på utbildningen. Men jag kan inte se att det skulle bli så mycket svårare. Utbildningen är ju på svenska och jag antar att examensbeviset och beskrivningen av innehållet i utbildningen också är det.Dessutom är många arbetsgivare idag vana vid examen från andra länder.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: