om utbildning ... hjälp:(

hej, jag studerar högeskoleingengör i ekonomi och teknik,

man läser 30 hp ekonomi grundlägande och 150 hp teknik (man för välja inriktning), vi säger jag väljer byggteknik och design men jag kommer också plugga den grundläggande dvs. jag kommer inte fördjuppa mig i ett ämne som de andra som läse byggteknik och design 180 hp.

tror du att denna programmet kommer ledda mig till ett bra arbetsliv?

 

Med vänliga hälsningar

Maryana 2019-01-28 16:23

Kommentarer:


Petra Öster Studie- och yrkesvägledare 2019-01-29

Hej,

Jag tror säkert att alla inriktningar leder till ett bra arbetsliv men för att veta mer konkret vad de olika inriktningarna innebär bör du prata med skolans egen vägledning. Ta kontakt med dem och boka ett samtal om du är osäker på vad du ska välja.

Lycka till!

Skriv kommentar: