Inredningsdesigner resp. inredningsarkitekt

Hej, jag undrar om inredningsdesigner och inredningsarkitekt är samma sak? Och måste man ha universitetsexamen eller räcker det med ""designskoleexamen"" i 3 år för att få kalla sig inredningsarkitekt?
Nela 2008-03-13 01:17

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-03-14
Hej
Inredningsarkitekt är ingen skyddad titel så det kan vem som helst med vilken utbildning som helst kalla sig. Det finns utbildning till inredningsarkitekt på konsthögskolan men det är mycket svårt att komma in. Du kanske kan få de kunskaper du behöver med en desigutbildnin g på 3 år. Detberor på hur du har tänkt dig att arbeta efter utbildningen. En del somhar egna företag inom området har skaffat sig kunskaperna på annat sätt genom kurser och ett starkt intresse.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: