Arbete inom miljö

Hej!

Jag skulle vilja jobba med miljöfrågor men har gått humanistisk linje. Har vidare studerat en a-kurs i socialantropologi, en i global utveckling samt en 10 poängskurs i miljö. Jag vill jobba med att förbättra miljön.  Dessutom vill jag inte läsa mer än max 3 år. Finns det något för mig?
Tamara Hamann 2008-10-07 01:46

Kommentarer:


Sss 2008-10-07
Man kan t ex arbeta med miljöplanering inom kommun och landsting. Du kan t ex läsa kulturgeografi till 90 hp, huvudområde i en examen (plus de kurser du redan läst och läsa lite till så det ihop blir 180 hp, då kan du ta ut en examen och har läst i 3 år). Du vill förbättra miljön, säger du och då kanske planering skulle vara något, kanske kombinera med kurs i geologi, biologi eller så också. Du kanske ska prata med syo på det lärosäte du läser/läst på?

Skriv kommentar: