Beteendevetare och jobb?

Hej!
Jag funderar på att läsa till beteendevetare och vet att det är många som har skrivit att beteendevetare har haft svårt att få jobb, hur ser situationen ut i dagsläget? Är det någon som vet? Vilket område ska man sikta in sig på för att ha störst möjlighet att få arbete efter examen?
Sen undrar jag hur lönen ser ut för nyexaminerade och efter tio år i yrket.

Tack!
Anonym 2007-02-21 00:11

Kommentarer:


Anonym 2007-02-21
Hej
Beteendevetare är ett brett bergrepp och innefattar många olika slags utbildningar och yrken så därför är det svårt att ge dig ett svar. Vad är du intresserad av för område och vilka arbetsuppgifter vill du ha efter utbildnngen?
Väljer man en utbildning/progam som leder till en yrkesexamen eller leder till ett specifikt yrke så ökar möjligheten till jobb.
Gå in på länken pch läs mer
http://www.valjayrke.se/valjayrkedelen/vysidor/beteendevetare.htm

Skriv kommentar: