biomedicin

hur ligger arbetsmarknaden till för de som läser biomedicinprogrammet, kan man få jobb?
Leyla 2008-11-02 01:49

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-11-03
Hej
Gå in på länken och Framtidsutsikter så hittar du SACO prognos för hur arbetsmarknaden ser ut och kommer att se ut för biomedcinare.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: