Bibliotekarie??

Hej!
Är en 43-årig kvinna som vill ändra kurs i livet! Har länge tänkt på bibliotekarie-yrket och har kollat upp utbildningen i Borås. Nu har jag dock läst (för många?) rapporter om att marknaden är mättad och att det kommer att råda ett överskott av bibl. framöver. Är det så? Är det lönt att satsa 3 år av sitt liv och leva på studielån för en oviss arbetsmarknad? Jag brinner ju ändå för yrket och vill gärna börja studera igen... Kan du ge mig råd, Chris?!  Tack!
Maria Klanac 2008-11-12 01:50

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-11-13
Hej
Det råder idag ettt visst överskott på bibliotikarier och kommer enligt SACO även göra om fem år. Samtidigt är ju utbildning idag mycket bredare och kan leda till yrken inom informationssektorn med arbetsuppgifter som systimatisering, och lagring av inforamtion något som kan efterfrågas av den privata sektorn.Det du kan göra är ju att se dig om på arbetsmarkadnaden runt omkring där du bor? Hur det det ut på biblioteks- och informationssidan?  Finns det idag några lediga tjänster? Du kan också ta kontakt med utbildningen i Borås och höra om de gjort någon undersökning av vad studenterna har för sysselsättning efter utbildningen. Idag ska högskolorna ta reda på hur anställningsbarheten ser ut efter avslutad utbildning och upplysa om det.
Efter du samlat in så mycket information som möjligt så får du ta ställning till om du vill satsa eller ej.
Hälsningar Chris, www,syoguiden.com
Maria 2008-11-13
Hej.

""Jag satsade fyra år av mitt liv och mina studiemedel på att utbilda mig till bibliotekarie. Nu har jag slavat som timanställd och hoppat runt på korta vikariat sedan jag examinerade mig. Det finns inga jobb. Mina f.d. kurskamrater som jag har kontakten med har ALLA samma situation. Mitt råd är: STUDERA INTE TILL BIBLIOTIKARIE, du kommer att gräma och ångar dig något oroligt. När jag studerade fick vi också höra att """"ni kan arbeta inom alla möjliga informationsområden när ni är klara"""" - det är inte sant, det är knappast någon inom den så kallade informationssektorn som förstår vilken bred utbildning en bibliotekarie egentligen har.""

Skriv kommentar: