kryptologi

hur blir man kryptolog och vad gör en sån?
Selma 2008-11-23 01:51

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-11-24
Hej
LTH har en bra beskrivning av hur man idag använder sig av kryptologi
http://www.cde.lth.se/forskning/kryptologi/
Om man vill fördjupa sig i ämnet ska man t ex läsa matamtik, civilingenjör inom kommunikation, systemteknik
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: