Bibliotekarie utbildning

Jag vill utbilda mig till bibliotekarie, helst barnbibliotekarie. Är utbildningarna som finns  i Växjö och Borås likartade eller vad skiljer dem åt?
Lena 2009-02-12 02:04

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-02-12
Hej
""När man läser igenom kursbeskrivningarna så verkar det som utbildningen i Borås är mer """"biblioteksinriktad"""" än den i Växsjö som också innehåller en stor den inforamtionsvetenskap.Kolla vilken utbildning som ger mest utrymme för valfria kurser där du kan välja till kurser inom barnbokslitteratur.""
Hälsnigar Chris, www.syoguiden.com
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: